Uutiset28.4.2020

Viime vuonna uudistettu Prosenttiperiaatteen käsikirja on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi. Käsikirja tarjoaa ajankohtaisen katsauksen julkisen taiteen tilaamisen, rahoittamisen ja toteuttamisen malleista Suomessa. Uudistettu painos ja käännösversiot on julkaistu Suomen Taiteilijaseuran ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteistyönä.

Prosenttiperiaatteen käsikirja on osoittautunut tärkeäksi julkisen taiteen perusteokseksi, jonka sisältöjä hyödyntävät niin taiteilijat, taiteen tilaajat, rakennuttajat kuin muutkin julkisen taiteen parissa toimivat tahot. Kaupungeissa ja kunnissa on viime vuosina kehittynyt nopeasti uusia taiteen ja rakentamisen yhdistäviä toimintamalleja. Viime vuosina taiteen tilaamisen ja rahoittamisen tavat sekä esimerkiksi alan käsitteistö ovat kehittyneet, ammattimaistuneet ja monipuolistuneet.

Marraskuussa 2019 julkaistussa uudistetussa käsikirjassa tiedot on tarkistettu ja päivitetty kattamaan ajantasaiset julkisen taiteen ilmiöt Suomessa. Käsikirja sisältää erilliset osiot taiteen tilaajalle sekä taiteilijalle. Uudistettuun painokseen voi nyt tutustua verkossa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lue julkaisu ruotsiksi: Handbok om enprocentsprincipen i Finland för bestallare av konst ja Handbok om enprocentsprincipen i Finland för konstnärer

Lue julkaisu englanniksi: The Handbook of the Percent for Art Principle in Finland For Commissioners ja The Handbook of the Percent for Art Principle in Finland For Artists

 

Lue julkaisu suomeksi: Prosenttiperiaatteen käsikirja