Päättynyt kilpailu28.8.2023

Puumalan kunta järjestää avoimen ympäristötaidekilpailun Puumalan keskustan pääliittymän ympäristöön. HUOM! Kilpailuaikaa on pidennetty 18.1.2024 saakka kilpailuohjelmaan tehtyjen täsmennysten vuoksi.

Kilpailun tarkoituksena on löytää Puumalan omaleimaisuutta esille tuova ympäristötaideteos. Tarkoitus on, että Puumalaa ja sen vahvuuksia esille tuova taideteos elävöittää kantatie 62:n ja Keskustien liittymää ja toivottaa tulijat tervetulleeksi kuntaan. Teos sijoittuu yleissuunnitelman mukaiselle alueelle taidepolun varteen tai sen välittömään läheisyyteen. Kilpailuympäristöön voi käydä tutustumassa vapaasti. Yhteinen alueen esittelytilaisuus järjestetään perjantaina 1.9.2023 klo 12.00–14.00.

Kilpailu on yleinen ja avoin taidekilpailu kaikille, ja siihen voivat osallistua Suomessa ammattimaisesti toimivat taiteilijat ja taiteilijaryhmät.

Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa: I palkinto 10 000 euroa, II palkinto 4 000 euroa ja III palkinto 2 000 euroa. Lisäksi yleisöäänestyksen voittaja saa 1 000 euroa. 

Taideteoksen arviointiperusteita ovat Puumalan omaleimaisuuden (esim. saaristolaisuus, Saimaa tai kulttuurihistoria) esille tuominen sekä alueen viihtyisyyden vahvistaminen ja elävöittäminen, kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden huomioon ottaminen, toteuttamiskelpoisuus, ainutlaatuisuus, puhuttelevuus sekä taiteellinen näkemyksellisyys. Teoksen toteutukseen on varattu 48 000 euroa.

Kilpailuehdotukset tulee olla perillä Puumalan kunnassa viimeistään 18.1.2024. Kilpailuaikaa on jatkettu kahdella viikolla kilpailuohjelmaan tehtyjen muutosten (täsmennysten) johdosta. Kilpailuohjelmaan ja prosessiin liittyviä kysymyksiä voi esittää kilpailun yhdyshenkilölle, Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiantuntija Viivi Kuosalle 10.9.2023 saakka sähköpostilla viivi.kuosa@artists.fi. Kysymyksiin vastataan kootusti 19.9.2023 Puumalan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.puumala.fi.

Suomen Taiteilijaseura on hyväksynyt kilpailuohjelman 10.8.2023. Kilpailuohjelma on verkkosivuilla osoitteessa www.puumala.fi/ymparistotaideteoskilpailu.

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt kilpailun toteuttamiseen 50 000 euroa ja kunnan omarahoitusta on 35 000 euroa. Kokonaisbudjetti kattaa palkinnot, toteutuksen ja hallinnolliset kulut.