Uutiset27.3.2020

Riihimäen kaupungin laatimien julkisen taiteen periaatteiden avulla taide pyritään liittämään kiinteäksi osaksi rakennushankkeita. Periaatteiden toteutusta valvomaan perustetaan taidetyöryhmä.

Riihimäen kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungille julkisen taiteen periaatteet, joita noudattamalla julkisen taiteen organisointi, hallinnointi ja hankinta tästä lähtien Riihimäellä toteutetaan. Periaatteilla tähdätään siihen, että taide yhdistetään osaksi ympäristö- ja kaupunkisuunnittelua sekä julkisen tilan rakentamista. Laadittujen periaatteiden avulla julkista taidetta tuotetaan Riihimäen kaupungin strategian mukaisesti.

Periaatteita olivat laatimassa Riihimäen kulttuuri- ja tapahtumapalvelut sekä Yhteiskuntataiteilijatoiminta. Prosessissa tehtiin yhteistyötä elinvoiman ja teknisen palvelukeskuksen toimialueiden edustajien sekä kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen edustajien kanssa.

Julkisen taiteen periaatteiden toteutusta varten perustetaan taidetyöryhmä, johon kuuluvat edustajat kaupunginhallituksesta, sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta, kaupunkikehityslautakunnasta, elinvoiman toimialueelta ja teknisen palvelukeskuksen toimialueelta, sekä julkisen taiteen asiantuntija. Tarvittaessa työryhmä voi kutsua mukaan hankkeiden valmisteluun eri alojen asiantuntijoita ja kaupunkilaisia tilojen käyttäjinä.

Ensimmäisten julkisen taiteen periaatteiden mukaisesti toteutettujen teosten arvioidaan valmistuvan Riihimäelle vuosien 2021–2022 aikana. Esimerkiksi maaliskuussa avautui taiteilijahaku, jossa etsitään kuvataiteilijaa toteuttamaan taideteos Oravankadun kiertoliittymään. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät Yhteiskuntataiteilijatoiminnan verkkosivuilta.