Uutiset1.6.2021
Havainnekuva rakennuksesta, jonka seinässä kukkia esittävä suurikokoinen taideteos.
Havainnekuva Jaakko Niemelän ja Helena Hietasen teosehdotuksesta Postikortteja Siuntiosta.

Jaakko Niemelän ja Helena Hietasen teosehdotus valittiin kaksivaiheisen taidekilpailun voittajaksi. Siuntion kunnan ensimmäinen prosenttitaidehankinta sijoittuu rakenteilla olevaan sivistys- ja hyvinvointikampukseen.

Kuvataiteilijoiden Jaakko Niemelän ja Helena Hietasen teosehdotus Postikortteja Siuntiosta on voittanut Siuntion kunnan järjestämän sivistys- ja hyvinvointikeskuksen taidekilpailun. Kilpailulla Siuntion kunta tekee historiansa ensimmäisen prosenttitaidehankinnan, joka sijoittuu rakenteilla olevaan sivistys- ja hyvinvointikampukseen.

Taidekilpailu toteutettiin kaksivaiheisesti. Marraskuussa 2020 julistettuun avoimeen portfoliohakuun osallistui lähes 60 ammattitaiteilijaa ympäri Suomea. Tammikuussa 2021 portfolioiden perusteella valittiin kilpailun toiseen vaiheeseen neljä taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. 

Lähtökohtana oli, että teokset toteutetaan kampuksen julkisivuihin asennettaviin teräslevyihin. Taideteos toteutetaan siten, että teräslevyihin tulostetaan rei’ittämällä taiteilijoiden ottamia valokuvia. Pimeällä levyihin heijastetaan taiteilijoiden tekemiä piirroksia.

Voittavan ehdotuksen idea kehittyi kohteen annetuista lähtökohdista ja rakennuksen käyttötarkoituksesta. Kuvataiteilija Jaakko Niemelä kertoo taiteilijoiden yllättyneen iloisesti kilpailun voitosta ja työtilaisuuden saamisesta.

"Tunnen muita kilpailuun osallistuneita ja tiesimme kilpailevamme hyviä taiteilijoita vastaan."

 

Kerroksellisuus ja yllätyksellisyys toivat voiton

Palkintoraadin mukaan voittajaehdotus oli taiteellisesti korkeatasoisin sekä idealtaan ja toteutukseltaan monipuolisin. Ehdotuksessa ilmenevä kerroksellisuus sekä paikallisuuden huomiointi vaikuttivat myös valintaan. Raadin mielestä ehdotuksessa on saatu tuotua esiin valitun materiaalin mahdollisuudet sekä valaistuksen tuoma lisäarvo. Raatia miellytti erityisesti yönäkymän piirrokset. Lisäksi erilaiset postikorttimaisemat voivat auttaa käyttäjiä havaitsemaan eri sisäänkäynnit.

Raadin jäseninä olivat Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä edustajina kuvataiteilijat Stig Baumgartner ja Nanna Hänninen sekä lisäksi arkkitehti Jonna Käppi, käyttäjien edustajina kuvataidelehtori Mari Sarviaho ja Sjundeå svenska skolan oppilas Annika Ek, kunnanhallituksen jäsenet Arja Alho, Karin Gottberg-Ek ja Merja Laaksonen ja kunnanhallituksen varajäsen Anna Paasikivi. Palkintoraadin sihteerinä toimi hallintokoordinaattori Erika Parvikoski.

Siuntion kunnanhallitus totesi Postikortteja Siuntiosta -ehdotuksen kilpailun voittajaksi ja valtuutti teknisen johtajan tekemään hankinnan. Teoksen hinta-arvio on 86 365 euroa.