Päättynyt kilpailu17.11.2022

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri etsii avoimen portfoliohaun ja rinnakkaisen luonnostilauksen yhdistelmällä uuden Hämeenlinnan Ahveniston sairaalan päivystyksen ja kuvantamisen tiloihin toteutettavaa, visuaalisesti kiinnostavaa, yllätyksellistä ja merkityksellistä teosta. Teokset tullaan toteuttamaan alakattopinnoille. Taiteilijahankintamenettely toteutetaan nelivaiheisena. Hankinnassa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistuksia.

 

Valintakriteerit:

Taiteilijaehdokkaaksi voivat ilmoittautua ammattitaiteilijat, joiden pätevyyden osoituksena on aktiivinen ja ammattimainen näyttely- tai muu taiteellinen toiminta. Tämän lisäksi katsotaan eduksi joko Suomessa tai ulkomailla suoritettu taidealan ammattitutkinto tai jonkin valtakunnallisen taiteilijaliiton jäsenyys tai muu ammatillinen pätevyys. Portfolioita voivat lähettää myös moniammatilliset työryhmät, kunhan vähintäänkin yksi työryhmän jäsenistä on ammattitaiteilija ja hän toimii työryhmän vetäjänä. Taidehankinnassa kannustetaan kuva- ja sanataidetta yhdistävään toteutustapaan ja yhteistyöhön, joka katsotaan eduksi taiteilijavalinnassa. Taiteilijan tulee osoittaa portfolion perusteella, että hänellä on kokemusta vahvasta, kuvallisesta ilmaisusta. Eduksi katsotaan, että taiteilijalla on kykyä hallita visuaalisesti teos osana rakennettua ympäristöä tai tilaa.

Tulevan teoksen tulee toteuttaa oivaltavasti Inhimillisen kohtaamisen hetki -taideohjelman sisältöjä ja merkityksellisyyttä. Kuvantamisen ja päivystyksen tiloihin toteutettavat taideteokset sijoittuvat taideohjelmassa esiteltyyn Odottamisen hetkeen.

Taiteilijan tulee kyetä toimimaan osana moniammatillista työryhmää. Teoksen jatkosuunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä kohteen arkkitehtien kanssa.

Taiteilijan tulee lähettää portfolio sähköisesti viimeistään 31.12.2022 osoitteeseen: info@artimpact.fi

Portfolioita voi lähettää ainoastaan sähköisinä versioina ja se on lähetettävä wetransfer-palvelun kautta.

(www.wetransfer.com).

 

Wetransferin lähetyskenttä ja tiedosto nimetään seuraavasti: TAITELIJAN_NIMI_ASSI_PORTFOLIO_EA

Lataa tästä tarkemmat hakuohjeet (pdf-tiedosto).

 

Taidehankinnan sijoittuminen ja toteutustapa

Taidehankinta sijoitetaan 1. kerroksen lepohuoneisiin sekä 2. kerroksen kuvantamisen tiloihin. Tämän lisäksi taide sijoittuu 2. kerroksen tiloihin tarkkailu- seuranta- ja eristystiloihin, joissa potilas suurimmaksi osaksi makaa potilassängyllä. Teos on nähtävissä alakattopinnoilla ja se integroidaan pääasiassa alakattolevyyn. Joissakin tapauksissa taide voi sijoittua potilashuoneissa myös muille pinnoille. Teos voi olla tekstiä tai kuvaa tai näiden yhdistelmää. Sijoittumista tarkennetaan luonnosvaiheeseen valituille taiteilijoille. Teoksen toteuttaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä. Teoksen tarkempi sijoittuminen käydään läpi kutsumenettelyvaiheessa siihen valittujen taiteilijoiden kanssa.

 

TAIDEHANKINNAN TAVOITTEET 

Taidehankinnan tavoitteena on löytää taiteilija/työryhmä, joka kykenee miettimään taideteoksen sijoittumista ja sen mittakaavaa alakattopinnalle niin, että teos näyttäytyy potilaalle tarpeeksi mielenkiintoisena. Taideteos voi olla myös sanataiteen teos tai kuva- ja sanataiteen yhdistelmä. Taiteilijan tulee suunnitella kuva-aiheet tai tekstit niin, että ne ovat havaittavissa potilassängyltä katsottuna.

 

Potilailla saattaa olla usein jokin akuutti asia ja he joutuvat usein potilassängyllä maaten pitkiäkin aikoja, joten toivotaan että taide tuo turvallisuutta, yllätyksellisyyttä ja iloa. Myös potilaiden ikä tulee huomioida ehdotuksessa, koska osa seurantapaikoista on lapsille ja monissa tiloissa käy myös lapsipotilaita.

 

Lisätiedot:

Portfoliohakuilmoitukseen ja taidehankintaprosessiin liittyviä kysymyksiä voi esittää perjantaihin 9.12.2022 mennessä sähköpostitse yhteyshenkilölle, taidekoordinaattori Kirsi Pitkäselle. Mahdolliset kysymykset ja niihin laaditut vastaukset julkaistaan kaikkien nähtäville osoitteessa www.ahvenistonsairaala.fi/taide 16.12.2022 mennessä.
 

Yhteyshenkilö:

Kirsi Pitkänen, taidekoordinaattori
info@artimpact.fi


Kilpailu Ahveniston sairaalan verkkosivuilla (linkki)