Uutiset14.10.2021
Tuominen Patel: MICRO SPEED MACRO PATIENCE

Tuominen Patelin kuva-aihe esitetään toteutettavaksi Ilmastotutkimus Suomessa -juhlarahaksi. Kilpailun järjesti valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta.

Valtiovarainministeriön asettaman juhlarahalautakunnan järjestämä Ilmastotutkimus Suomessa –juhlarahan kutsukilpailun on voittanut taiteilijapari Tuominen Patel eli Terhi Tuominen ja Jitan V. Patel. Lautakunta valitsi Tuominen Patelin kilpailutyön MICRO SPEED MACRO PATIENCE kutsukilpailun voittajaksi, ja Tuominen Patelin kuva-aihe esitetään toteutettavaksi Ilmastotutkimus Suomessa -juhlarahaksi. Voittajalle myönnetään 2 000 euron palkinto.

Kilpailuun kutsutut olivat Tuominen Patelin ohella Aimo Katajamäki ja Dario Vidal. Kaikille kutsukilpailijoille myönnetään 2 000 euron kutsupalkinto. 

Palkintolautakunnan mukaan Tuominen Patelin ehdotus MICRO SPEED MACRO PATIENCE viittaa onnistuneesti kauniilla ja yksinkertaisella muotokielellä juhlaraha-aiheeseen Ilmastotutkimus Suomessa. Yhteys tutkimukseen ja tutkimusproblematiikkaan on selkeästi havaittavissa kolikon tunnus- ja arvopuolen kuva-aiheissa, jotka molemmat viittaavat ilman laatuun ja sen mittaamisen merkitykseen.

Kuvapinnan tyhjän tilan hyödyntäminen ja muotokielen selkeys luovat dynaamisen ja esteettisen kokonaisuuden, jossa molemmat puolet tukevat toisiaan. Ehdotuksen vahvuus on myös kuva-aiheiden monitulkintaisuus. Arvopuolen pienet pisteet kuvastavat ilmassa syntyviä pienhiukkasia ja niistä saatavaa dataa. Pisteet muodostavat myös viivakaavion. Viivakaavion käyrän voi tulkita kuvastavan Pallas-Sodankylän havaintoverkon tunturimaisemaa. Ehdotuksen tunnuspuolella kuvattu naava on luonnon oma ilmanlaadun mittari. Kuva-aiheen voi myös tulkita edustavan keuhkoja, muistuttaen meitä ilmanlaadun ja sen tutkimisen tärkeydestä.

Voittajakaksikko Tuominen Patel toimii monipuolisesti muotoilun kentällä tuotesuunnittelun ja sisustusarkkitehtuurin parissa. He ovat voittaneet myös vuonna 2020 juhlarahalautakunnan Erasmus-ohjelma 35 vuotta -erikoisrahan suunnittelukilpailun.

Muut kutsukilpailijat olivat myös ansiokkaasti toteuttaneet juhlaraha-aihetta ehdotuksissaan. Palkintolautakunta ja juhlarahalautakunta kiittävät kaikkia kilpailuun osallistuneita. Kilpailun palkintolautakunta totesi, että kilpailun taso oli erittäin korkea.

Palkintolautakuntaan kuuluivat juhlarahalautakunnan puheenjohtaja Timo Huusko (Ateneumin taidemuseo), Juha Halonen (Valtiovarainministeriö), Maarit Mäkelä (Aalto-yliopisto), Päivi Heikkinen (Suomen Pankki), Henrika Tandefelt (Helsingin yliopisto), Tuomas Sukselainen (VTT) sekä Suomen Taiteilijaseuran valitsemana taiteilijajäsenenä Erja Tielinen. Kokoukseen osallistuivat myös Jaakko Koskentola (tekninen asiantuntija, Suomen Pankki) sekä Lene Wahlsten (palkintolautakunnan sihteeri, Ateneumin taidemuseo).