Uutiset6.6.2023
Linnanniemen yleissuunnitelman havainnekuva ranta-alueesta. 2022. After Party & SHY.

Turun kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.6.2023 vahvistanut Linnanniemen taideohjelman.

Linnanniemen taideohjelmassa esitettyjen taideteosten ja -hankkeiden toteutus rahoitetaan pääosin yksityisellä rahalla. Alueella otetaan ensimmäistä kertaa Turussa käyttöön taidevelvoite, jossa alueelle valituilta rakennuttajilta kerätään 3 prosentin rahoitusosuus taiteeseen sijoitettavaksi.

Turku haluaa sitoutua kulttuurisesti merkittävän alueen kehittämiseen taidekaupunginosaksi ja siksi kaupungin omalla investoinnilla mahdollistetaan alueen taidehankkeiden aloittamisen jo ennen alueen rakentamisen käynnistämistä. Näin varmistetaan elävän, toiminnoiltaan monipuolisen ja vetovoimaisen alueen kehittyminen.

Taideohjelman laatimisesta on vastannut Heini Orell, Laura Lehtinen ja Tuula Lehtinen Frei Zimmer Oy:stä sekä kuraattori Veikko Halmetoja yhteistyössä Keskustan kehittämisen kärkihankken projektipäällikkö Julia Chirin, hankepäällikkö Mervi Lehdon, Kulttuurin kärkihankkeen hankejohtaja Irina Niemimäen ja Museokeskuksen ap intendentti Ville-Matti Rautjoen kanssa. Työtä on ohjannut laaja ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Turun kaupungin julkisen taiteen työryhmä sekä Linnanniemen suunnittelusta vastaavia ja ohjaavia tahoja sekä alueen toimijoita.

Linnanniemen taidekokonaisuus tulee rakentumaan kulkuyhteyksien varsille sekä alueen kannalta keskeisille paikoille, joita teosten avulla halutaan korostaa. Taidetta tullaan yhdistelemään erilaisiin pysyvämpiin rakenteisiin, sekä toteuttamaan itsenäisinä määräaikaisina ja pysyvinä elementteinä eri puolelle Linnanniemeä.

Linkki Linnanniemen taideohjelmaan (pdf)