Päättynyt kilpailu4.7.2023

Turun musiikkitalo Fuugan sisätiloihin etsitään taidetta avoimen taidekilpailun kautta. Nimettömänä arvosteltavaan kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa toimivat taiteilijat ja taidetyöryhmät. Kilpailu avautuu internetissä 3.5.2023 ja päättyy 8.10.2023.

Kilpailun järjestäjä, kohde ja tarkoitus

Turun kaupunki julistaa avoimen taidekilpailun Turun musiikkitalo Fuugan sisätiloihin sijoittuvasta taiteesta. Kilpailu toteutetaan sähköisen haun kautta, ja palkittavat työt valitaan määräaikaan mennessä saapuneiden ehdotusten joukosta. Kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa toimivat taiteilijat ja taidetyöryhmät.

Kilpailun kohteena olevan taideteoksen tai teoskokonaisuuden ensisijainen sijoituspaikka on rakennuksen 2. kerroksessa sijaitsevan päälämpiön ilmatila. Teoksen tai teoskokonaisuuden lähtökohtana on, että sen osat laajenevat tai sen voi muulla tavoin kokea myös 3. kerroksen muusikoiden lämpiössä. Musiikkitalon taidekokonaisuuden teemoja ovat äänet, veden liikkeet, kaiut ja heijastukset sekä vihertaide. Lämpiötiloihin sijoittuva taidekokonaisuus tulee olla valmiina alkuvuodesta 2026.

Kuvaus teoksen ensisijaisen sijoituspaikan teknisistä lähtökohdista on esitetty kilpailun ladattavien materiaalien dokumentissa ”Yleisöohje rakenteista ja paloturvallisuudesta”.

Turun musiikkitalo Fuuga tullaan rakentamaan Itsenäisyydenaukiolle Aurajoen itärannalle. Rakennuksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2026. Osaksi uudisrakennusta toteutetaan laaja taidehanke, jonka ensimmäinen vaihe käynnistyi portfoliohaulla maaliskuussa 2023. Portfoliohaun kautta etsittiin taiteilijaa tai taidetyöryhmää rakennuksen ulkotiloihin sijoittuvan taidekokonaisuuden suunnittelijaksi. Taidehanke jatkuu rakennuksen sisälle sijoitettavan taiteen osalta avoimen taidekilpailun kautta.

Musiikkitalo tulee sijoittumaan Aurajoen rantaa myötäilevän Itäisen Rantakadun varrelle, nykyisen Itsenäisyydenaukion paikalle. Musiikkitalo tulee muodostamaan yhdessä viereisten kaupunginteatterin ja Wäinö Aaltosen museon WAMin kanssa merkittävän kulttuurikeskittymän aivan kaupungin liikekeskustan tuntumaan. Uudisrakennus rakentuu paviljonkimaisena kokonaisuutena puistoalueelle.

Musiikkitaloon tulee kaksi salia, konserttisalina toimiva 1300-paikkainen pääsali ja 300-paikkainen monitoimisali. Orkesterimusiikin esittämisen lisäksi pääsali soveltuu myös muihin käyttötarkoituksiin kuten sähköisesti vahvistettavan musiikin esittämiseen, kokous- ja kongressikäyttöön sekä pienimuotoisiin esityksiin. Orkesterimonttu mahdollistaa mm. oopperan esittämisen. Sali muodostaa talon sydämen, ja tilaan tuleva päivänvalo tuottaa sisätiloihin selkeän visuaalisen vaikutelman myös illalla. Sisätilan muodot ovat kaarevia ja dynaamisia. Puupinnat luovat tilaan lämpimyyttä.

Kilpailuehdotukset

Kilpailu toteutetaan sähköisesti internetissä ArtCurator-verkkopalvelun kautta. Taiteilijoilta pyydetään hakulomakkeen yhteyteen:

 • 1–5 kappaletta värillisiä teoskuvia kilpailuun tarjottavasta ehdotuksesta
 • 1–5 kappaletta värillisiä visualisointeja ehdotetusta teoksesta/teoskokonaisuudesta leikkauspiirrokseen ja/tai havainnekuvaan upotettuna
 • tekstiosuus (maks. 3000 merkkiä), jossa kuvataan taideteoksen taiteellisia lähtökohtia, käytettävät materiaalit, teoksen koko, arvioitu paino ja ripustusvaatimukset
 • kustannusarvio, jossa on eroteltu suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannukset sekä taiteilijapalkkion osuus
 • jos teosehdotus sisältää digitaalista havaintomateriaalia, tulee hakemuksen yhteyteen liittää tarpeelliset verkkolinkit salasanoineen

Teoskokonaisuuden suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannukset saavat olla korkeintaan 205 000 € (alv. 0 %). Lisäksi teoksen mahdollisiin valaistuskustannuksiin on varattu erillinen 32 500 euron määräraha.

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee ainoastaan kilpailun tekninen yhdyshenkilö, eikä tekijöiden tietoja paljasteta ennen kilpailun ratkaisua. Palkitsemattomien ehdotusten aineisto tekijätietoineen tuhotaan kuuden kuukauden päästä kilpailun ratkaisusta.
Kilpailuehdotusten tekijänoikeudet säilyvät taiteilijalla. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää ja julkaista ei-kaupallisessa tarkoituksessa palkittujen teosehdotusten materiaalia, kuten kuvia, viestinnässään korvauksessa silloin, kun viestintä koskee kilpailua tai kyseistä taidehanketta. Kilpailussa palkitut ehdotukset talletetaan osaksi Turun museokeskuksen julkisen taiteen arkistoa. Muusta tekijänoikeuden käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa erikseen.

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä tässä etujärjestyksessä. Kilpailuohjelma on hyväksytetty STS:n hallituksen kokouksessa 12.4.2023.

Osallistuminen kilpailuun osoitteessa: musiikkitalofuuga.artcurator.io.

Tuomariston jäsenet

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat

Anne Antola, toimitilojen rakennuttamispäällikkö, Turun kaupunki
Tuomas Silvennoinen, arkkitehti/pääsuunnittelija, PES-Arkkitehdit Oy
Nikke Isomöttönen, intendentti, Turun filharmoninen orkesteri
Marjo Aurekoski-Turjas, kokoelma-amanuenssi, Turun museokeskus
Riitta Kormano, intendentti, Turun museokeskus
Ville-Matti Rautjoki, apulaisintendentti, Turun museokeskus
Pauliina Turakka-Purhonen, Suomen Taiteilijaseura ry:n nimeämä taiteilijaedustaja
Hanna Vahvaselkä, Suomen Taiteilijaseura ry:n nimeämä taiteilijaedustaja

Palkinnot

Kilpailun palkintoina jaetaan yhteensä 14 000 € (alv. 0 %), joka jakautuu seuraavasti:

1. palkinto 7 000 €
2. palkinto 4 000 €
3. palkinto 3 000 €

Kilpailun tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintosumman toisinkin.
Palkintorahat maksetaan ensisijaisesti kaupungille osoitettavaa laskua vastaan.

Jatkotoimet kilpailun seurauksena

Kilpailun tuomaristo valitsee ehdotuksista taiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti sopivimman ehdotuksen toteutettavaksi. Arvioinnissa painotetaan ehdotuksen visuaalista ja toiminnallista sijoittumista osaksi rakennuksen lämpiötiloja sekä sisällöllistä yhteyttä rakennuksen käyttötarkoitukseen, sen arkkitehtuuriin ja musiikkitalon toimintakulttuuriin.

Taidekokonaisuuden lopullisesta hankinnasta päättää Turun kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta. Teoksen toteutuksesta tehdään erillinen hankintasopimus tulosten julkaisemisen jälkeen.

Kilpailun aikataulu

Kilpailuaika alkaa keskiviikkona 3.5.2023 klo 9.00 ja päättyy sunnuntaina 8.10.2023 klo 23.59. Osallistujan tulee kilpailuajan puitteissa rekisteröityä, kirjautua ja jättää ehdotuksensa verkkopalvelussa osoitteessa musiikkitalofuuga.artcurator.io.

 • Kilpailuaika alkaa 3.5.2023 klo 9.00 ja päättyy 8.10.2023 klo 23.59
 • Ehdotusten arviointi 13.10.–3.11.2023
 • Palkintojen saajien vko 9.11.2023
 • Palkintojen saajien julkistaminen vko 46–47 (13.–24.11.2023)
 • Teoksen toteutussuunnittelu ja valmistaminen 12/2023–1/2026
 • Valmiin teoksen sijoittaminen paikoilleen 31.1.2026 mennessä
 • Rakennuksen käyttöönotto 1/2026

Kilpailuun liittyvät kysymykset ja vastaukset

Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen taidekokoelma.museopalvelut@turku.fi.

Kysymyksiin vastataan kahdessa jaksossa:

Kaikki saapuneet kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla osoitteessa musiikkitalontaidekilpailu.turku.fi. Kysymyksiä käsittelee kilpailun tekninen yhteyshenkilö, joten kysyjien henkilötiedot eivät välity tuomaristolle.

4.6. mennessä saapuneet kysymykset ja vastaukset

Kysymys 1: Voiko kilpailuteoksen palauttaa ruotsiksi tai englanniksi?
 
Vastaus: Kilpailuehdotuksessa voi käyttää suomen, ruotsin tai englannin kieltä.
 
Kysymys 2: Latasin taidekilpailun asiakirjoista rakennuksen tietomalli.ifc-tiedoston, joka vaikuttaa olevan rikki. Skechup ja Adobe reader herjaavat, että tiedosto on vaurioitunut. Olen ladannut tiedoston useamman kerran ja aina sama ongelma.
 
Vastaus: Ifc-muotoista tiedostoa ei tietääksemme voi avata Adobe Readerilla. Jotkut Adobe DC -ohjelman versiot pystyvät siihen, mutta eivät kaikki. Myös Skechup vaatinee laajennusosan avatakseen kyseisiä tiedostoja. Mutta ainakin Autodesk tarjoaa ilmaisen online IFC viewer -ohjelman.
 
Kysymys 3: Pyydän ystävällisesti lähettämään minulle Turku Fuga-musiikkitalokilpailun ehdot ja piirustukset seinistä ja kilpailutöiden sijoituspaikasta... Ja myös vastaavan kuraattorin nimi ja ota häneen yhteyttä. 
 
Vastaus: Kilpailuohjelmassa on kuvattu kilpailun ehdot ja muu tarpeellinen taustatieto taiteilijoita varten. Tämän kilpailusivun lopussa on linkki, jonka kautta voi ladata taiteilijoiden käyttöön tarkoitetut piirustukset, havainnekuvat ja muu oleellinen taustamateriaali. Avoimen taidekilpailun sääntöihin kuuluu, että kilpailijat eivät voi olla suoraan yhteydessä tuomariston jäseniin, vaan kysymyksiin vastataan nimettömänä ja siten, että saapuneet kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan kilpailusivulla.
 

Verkkopalveluun liittyvät kysymykset

Kilpailun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io.
Apua verkkopalvelun käyttöön saa lisäksi live chat -tuesta, joka on avoinna arkisin klo 9–17.