Uutiset8.2.2022
Kuva: Mario Merz, Fibonacci Sequence 1-55, 1994. Turun kaupungin taidekokoelma. Turku Energia Oy:n voimalaitoksen savupiippu. Kuva: Esa L. 2008/Flickr (rajattu).
Mario Merzin teos Fibonacci Sequence 1-55 (1994) on yksi Turun tunnetuimpia julkisia taideteoksia. Kuva: Turun kaupungin taidekokoelma. Turku Energia Oy:n voimalaitoksen savupiippu. Kuva: Esa L. 2008/Flickr (rajattu).

Turun julkisen taiteen ohjelma vahvistaa taiteen asemaa kaupunkisuunnittelussa. Turkuun tullaan esimerkiksi perustamaan julkisen taiteen ohjausryhmä ja Linnanniemen kaupunginosaan laaditaan oma taideohjelma. Ohjelma vahvistettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 7.2.2022.

Turun uusi julkisen taiteen ohjelma on hyväksytty. Laajan ohjelman konkreettisimpia linjauksia ovat julkisen taiteen ohjausryhmän perustaminen sekä päätös toteuttaa Linnanniemen alueesta Turun ensimmäinen varsinainen taidekaupunginosa.

Ohjelma on tuotettu kaupungin eri hallintokuntien toimijoille, kaupunkiorganisaation sidosryhmille ja kaupunkilaisille järjestettyjen kyselyiden, keskustelutilaisuuksien ja työpajojen tuloksena 2020–2021. Turun museopalvelut on vastannut ohjelmatyön vetämisestä, ja ohjausryhmänä on toiminut Turun kaunistamisrahaston koordinointiryhmä.

Ohjelmassa kuvataan julkisen taiteen merkitys kaupunkitiloja käyttävien ihmisten hyvinvoinnin, Turun ja sen kaupunginosien vetovoiman, kaupunkiympäristön laadun sekä kaupunkilaisten osallisuuden näkökulmista. Julkisten teosten huoltaminen ja kunnostukset liittyvät olennaisena osana sekä omaisuuden hoitamiseen että ympäristön viihtyisyyteen. Jatkossa julkisen taiteen hankinnoissa tullaan kiinnittämään entistä enemmän perinteisempien laatutekijöiden lisäksi taidetuotannon ympäristövaikutuksiin.

Julkisen taiteen ohjausryhmän perustaminen

Ohjelman hyväksymisen myötä perustetaan vuoden 2022 aikana julkisen taiteen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä taiteen kytkemisestä osaksi kaupungin suunnittelu- ja rakentamishankkeita sekä valvoa julkisen taiteen ohjelmassa esitettyjen linjausten toteutumista. 

Linnanniemestä Turun ensimmäinen taidekaupunginosa

Turun linnan ja satama-alueen lähelle rakentuva uusi Linnanniemen kaupunginosa tulee toimimaan pilottikohteena julkisen taiteen sisällyttämisestä kiinteäksi ja näkyväksi osaksi kokonaisen alueen suunnittelua ja rakentamista. Alueelle laaditaan kuluvan vuoden aikana oma taideohjelma, jossa määritellään taiteen ja tapahtumallisuuden painopisteet, rahoitusmuodot ja taiteen hankintaan liittyvät päätöksentekoprosessit.

Ohjelman alueelliset painopisteet

Julkisen taiteen ohjelmassa on lisäksi kuvattu tulevaisuuden painopisteitä teosten sijoittumisen ja taidesisältöjen osalta. Kaupungin lähdön ja saapumisen paikat otetaan yhdeksi julkisen taiteen hankintojen painopisteeksi. Näillä tarkoitetaan visuaalisia ”portteja”, joiden avulla tunnistetaan kaupunkialueen rajakohtia. Julkisella taiteella halutaan jatkossa vahvistaa taideulkoilureittien ja julkisen liikenteen väylien vetovoimaisuutta sekä samalla kannusta ihmisiä liikkumaan ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Ohjelmassa on linjattu myös taiteen alueellisia painopisteitä, jotka tukevat kaupunginosien omaleimaisuutta ja kiinnostavuutta. Keskustan ulkopuoliset kaupunginosat ovat yksi julkisen taiteen painopisteistä tulevaisuudessa.

Turun julkisen taiteen ohjelma on voimassa toistaiseksi, ja sitä päivitetään säännöllisesti viiden vuoden välein sekä aina tarvittaessa.

Lue Turun julkisen taiteen ohjelma täältä (linkki)