Uutiset8.4.2024

Museovirasto on myöntänyt 40 000 euroa Turun museokeskuksen hankkeelle, jonka aikana syvennytään ekologisen kestävyyden kysymyksiin julkisessa taiteessa. 

Kyseessä on ammatillisten museoiden innovatiivinen hankeavustus Kohti ekologisesti kestävämpää julkista taidetta -hankkeelle, jonka tavoitteena on lisätä julkisen taiteen tilaajien ja toteuttajien kykyä tarkastella julkisen taiteen hankkeiden ekologista kestävyyttä.  

– Hanke syventyy erityisesti ekologisen kestävyyden kysymyksiin, mutta myös muita kestävän kehityksen näkökulmia tarkastellaan. Osaamisen ja tiedon kartuttaminen, yhdessä oppiminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen ovat hankkeen keskiössä, kuvailee apulaisintendentti Riina Kotilainen

Hanke osallistaa laajasti niin Varsinais-Suomen julkisen taiteen tilaajia kuin sen parissa työskenteleviä ammattitaiteilijoita. Sen aikana tuotetaan tietoa ja käytännön työkaluja, joiden avulla julkisen taiteen tilaajat voivat tehdä ympäristön kannalta kestävämpiä taidehankintoja. Tavoitteena on myös vahvistaa ammattitaiteilijoiden ekologisen kestävyyden osaamista. 

Vuonna 2022 valmistunut Turun julkisen taiteen ohjelma linjaa, että tulevaisuuden julkisen taiteen hankkeissa tulee kiinnittää huomiota taiteellisen laadun lisäksi myös ekologiseen kestävyyteen.   

– Julkisella taiteella on ympäristövaikutuksia riippumatta sen luonteesta. Koska julkisen taiteen hankkeet toteutuvat osana rakentamisen prosesseja, myös julkisen taiteen tilaajien ja taiteilijoiden tulee kyetä arvioimaan tulevaisuudessa julkisen taideteoksen ympäristövaikutuksia suhteessa sen elinkaareen, Kotilainen kertoo.  

Museot ja taideinstituutiot ovat keskeisessä roolissa ekologisesti kestävien käytäntöjen luomisessa ja juurruttamisessa taiteen ja kulttuurin kentälle. Kohti ekologisesti kestävämpää julkista taidetta -hankkeen aikana tuotettava aineisto ja materiaalit jaetaan museo- ja kulttuurikentälle paitsi maakunnan sisällä myös valtakunnallisesti. Hanke käynnistyy alkusyksystä 2024 ja tulee päätökseensä kesällä 2025.