Uutiset16.2.2022

Uusi eurooppalainen Bauhaus on EU komission luova, poikkialainen aloite, joka tuo kulttuurin ja taiteen osaksi vihreää siirtymää. Palkintoja jaetaan hankkeille ja ideoille, jotka edistävät kaunista, kestävää ja osallistavaa rakennuskulttuuria.

Euroopan komission Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite etsii ehdotuksia palkittavista hankkeista tai projekteista, jotka edistävät tai edustavat kestävyyttä, kauneutta ja inklusiivisuutta rakennetussa ympäristössä. Voittajat saavat enimmillään 30 000 euron palkinnon sekä viestinnällistä tukea. Hakijoiksi sopivat esimerkiksi rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin ja muotoilun tai taide- ja kulttuurialan toimijat.

Palkintoja jaetaan neljässä kategoriassa:

  1. Hankkeet, jotka tuovat yksilöitä ja yhteisöjä lähemmäksi luontoa tai edistävät biodiversiteettiä.
  2. Projektit, jotka edistävät osallisuutta, yhteisöllisyyttä tai monimuotoisuutta.
  3. Hankkeet, jotka tarjoavat ratkaisua tietyn alueen tai yhteisön sosiaalisiin, fyysisiin tai taloudellisiin haasteisiin.
  4. Hankkeet, jotka edesauttavat kiertotaloutta. 

Kussakin kategoriassa on kaksi rinnakkaista kilpailua: jo olemassa olevien hankkeiden lisäksi palkitaan nuori kyky, eli New European Bauhaus Rising Star. Nuoren kyvyn palkinnon yläikäraja on 30 vuotta.

Ehdotusten arviointikriteereinä ovat Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen arvot kestävyys, esteettisyys ja inklusiivisuus. Tuomariston jakamien palkintojen lisäksi kaksi projektia palkitaan yleisöäänestyksellä perusteella. Palkinnot jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2021, jolloin hakemuksia tuli yhteensä yli 2000 kappaletta. 

”Tarvitsemme enemmän kuin koskaan kestäviä ja innovatiivisia ideoita muuttaaksemme tapojamme elää ja työskennellä jättämättä ketään jälkeen. Uusi eurooppalainen Bauhaus palkitsee parhaat, rohkeimmat ja kirkkaimmat konseptit alueidemme ja kaupunkiemme parantamisesta ihmis- ja planeettaystävällisellä tavalla.”, toteaa EU:n koheesiosta ja uudistuksista vastaava EU-komissaari Elisa Ferreira.

Haku on avoinna ja päättyy 28.2. Hakukriteerinä on, että hanke tai idea on kehitetty tai se sijaitsee Euroopan Unionin alueella.

Lue lisää ja ehdota palkinnonsaajaa Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen sivulla tästä.

Uusi eurooppalainen Bauhaus on ympäristö-, talous- ja kulttuurihanke, jonka tavoitteena on yhdistää suunnittelu, kestävyys, saavutettavuus, kohtuuhintaisuus ja investoinnit eurooppalaisen vihreän ohjelman toteutukseen. Syyskuussa 2021 aloite siirtyi toteutusvaiheeseen Euroopan komission tiedonannon myötä, jossa esitetään poliittisia toimia ja tarjotaan rahoitusta aloitteen toteuttamiseksi. Lue lisää Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen toteutusvaiheesta verkkosivuilta 
tästä.