Uutiset20.12.2023
kuva kirjan kannesta

Kirja koostuu artikkeleista ja puheenvuoroista julkisesta taiteesta, sen ajankohtaisista ilmiöistä ja tulevaisuuden suunnista.

Julkisen taiteen erikoistumiskoulutuksesta 2022-2023 valmistuneiden taiteilijoiden ja taideasiantuntijoiden teksteistä on toimitettu uusi julkisen taiteen teemoja käsittelevä julkaisu Julkisen taiteen äärellä - Näkökulmia julkisen taiteen tilaan (Taideyliopisto, 2023). Kirja koostuu artikkeleista ja puheenvuoroista julkisesta taiteesta, sen ajankohtaisista ilmiöistä ja tulevaisuuden suunnista.

Artikkelien kirjoittajat edustavat monipuolisesti julkisen taiteen eri aloja, rakentamista, kaupunki- ja aluesuunnittelua, taidekonsultointia ja taidepalveluiden tuottamista, mediataidetta, kokemuksellisen taiteen uusia muotoja sekä ympäristötaidetta ja julkisen taiteen pedagogiikkaa.

Julkaisu on toteutettu Taideyliopiston koordinoimassa Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutuksessa 2022-2023, jossa yhteistyökumppaneina toimivat Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto. Koulutuksen rahoittajana on Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjan ovat toimittaneet Sirke Pekkilä, Tom Engblom, Petri Kaverma, Petteri Nisunen, Pasi Rauhala, Riikka Stewen, ja Denise Ziegler.

Julkaisu on saatavissa avoimesti Taideyliopiston julkaisuarkistossa: https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7997

Julkaisua voi myös tilata Unigrafian verkkokaupasta: https://www.unicontent.fi/tuote/julkisen-taiteen-aarella/