Uutiset23.1.2024
Oona Myllyntauksen väitöstilaisuus
Kuva: Saija Heinonen

Oppimistiloihin sijoitetut julkiset taideteokset lisäävät keskustelua yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

FM Oona Myllyntaus väitteli joulukuussa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta”Julkinen taide 2010-luvun koulujen ja oppilaitosten oppimisympäristöissä: hankinnan, kohtaamisen ja opetuskäytön näkökulmia”.

Oppimisteoreettisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää, miten taiteen käyttö tiloissa ja toimintakulttuurissa tukee oppijoiden laaja-alaista osaamista, käy Myllyntauksen väitöksestä ilmi.

Väitöskirjan mukaan oppimistiloihin sijoitetut julkiset taideteokset lisäävät keskustelua yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ne tarjoavat paitsi esteettisiä kokemuksia myös mahdollisuuksia käsitellä aiheita taiteen esiin nostamista teemoista. Julkinen taide vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää dialogia osana opetusta. Tutkimuksen mukaan se puhuttelee nuoria tyypillisesti esteettisellä tasolla ja arkkitehtuurin osana. Kuvataideopettajat määrittelivät julkisen taiteen opetuksessaan paitsi kansalaiskasvatuksen kulttuurisena resurssina myös itseisarvoisena sekä hyödyllisenä opetusvälineenä ja oppimateriaalina. 

Tutkimuksen mukaan julkinen taide kuvataideopetuksessa 2010-luvulla tarjosi oppijoille mahdollisuuden keskusteluun, mielipiteen esittämiseen ja dialogiseen maailmasuhteeseen. Julkisella taiteella on yhteiskunnallista merkitystä, mikäli se otetaan kokemuksellisesti ja vuorovaikutteisesti osaksi yleissivistävää opetusta eri oppiaineissa. Parhaimmillaan se edistää tasa-arvoa, vapauden ihanteita ja auttaa maailmanlaajuisten kriisien ratkaisemiseen.

Lue väitöskirja kokonaisuudessaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-9991-1