Uutiset27.1.2021
Henkilö seisoo kaukoputkea muistuttavan taideteoksen vieressä rakennuksen edessä.
Pekka Jylhä: Window to the sky (2017). Kuva: Mari Kemppinen.

Taiteen edistämiskeskuksen teettämä kyselytutkimus kattoi Suomen kymmenen suurinta kaupunkia. Suurinta julkisen taiteen kannatus on pääkaupunkiseudulla akateemisesti koulutettujen henkilöiden keskuudessa.

Taiteen edistämiskeskuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan 72 prosenttia kansalaisista haluaa taidetta arkiympäristöönsä, kuten asuinalueelleen, oppilaitoksiin, työpaikoille ja julkisiin tiloihin. Suurinta julkisen taiteen kannatus on pääkaupunkiseudulla akateemisesti koulutettujen henkilöiden keskuudessa. Koulutuksen lisäksi myös puoluekanta vaikuttaa suhtautumiseen. 

Tutkimuksessa selvisi, että 47 prosenttia vastaajista on valmis ohjaamaan nykyistä enemmän verovaroja julkisen taiteen hankintaan. Lisäksi 36 prosenttia on valmis maksamaan enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista pieni osuus on ohjattu taiteeseen. 62 prosenttia vastaajista uskoo, että taide nostaa asuinalueen ja kiinteistön arvoa.

Tutkimus koski Suomen kymmentä suurinta kaupunkia. Pääkaupunkiseudun asukkaiden myönteinen suhtautuminen julkiseen taiteeseen ei ollut yllättävää. Suurin muutos on julkisen taiteen kasvanut suosio Lahden alueella: 80 prosenttia alueen vastaajista haluaa taidetta arkeensa. Tutkimuksen tulokset on kaupunkien lisäksi eritelty ikäryhmän, asuinympäristön, koulutuksen, ja puoluekannan mukaan.

Julkisen taiteen kyselytutkimuksen toteutti TNS Kantar loppuvuonna 2020, ja siihen vastasi noin 1 200 henkilöä. Tutkimus on jatkoa Prosentti taiteelle -hankkeen vuosina 2014 ja 2016 teettämille kyselytutkimuksille. Julkisen taiteen suosio on vuosien saatossa pysynyt lähes ennallaan.

Koosteen kyselytytutkimuksen tuloksista voi ladata Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta