Uutiset10.6.2024
Taiteen edistämiskeskuksen logo

Taidekilpailujen järjestäjät voivat hakea kilpailujensa palkinnoille verovapautta lähettämällä hakemuksen Taikelle. Hakemusten tulee olla perillä kirjaamossa viimeistään 2.9.2024 klo 16.

Kenelle

Taidekilpailujen järjestäjät voivat hakea kilpailujensa palkinnoille verovapautta. Verovapautta haetaan nyt vuonna 2025 jaettaville palkinnoille.

Taiteen edistämiskeskus tekee asiasta esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Taike kuulee asiassa tarvittaessa valtion taidetoimikuntia. Lopullisen päätöksen tekee valtiovarainministeriö opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä.

Mihin tarkoitukseen

Valtiovarainministeriö nimeää vuosittain ne taidekilpailut, joiden palkintoja ei tuloverolain (1535/1992) 83 § mukaan katsota veronalaiseksi tuloksi.

Kilpailujen tulee olla:

  • taiteellisesti merkittäviä
  • valtakunnallisia tai kansainvälisiä taidekilpailuja.

Tunnustuspalkinnoille ei haeta verovapautta. Niiden verovapaudesta säädetään erikseen.

Kilpailut luetellaan valtiovarainministeriön vuosittain antamassa asetuksessa. Annettava asetus koskee vuoden 2025 verotusta.

Hakuaika 3.6.2024–2.9.2024

Hakemuksen palkintojen verovapaudesta tulee olla perillä Taikessa viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 16.00. Lähetä verovapaushakemus liitteineen sähköpostilla Taiken kirjaamoon kirjaamo@taike.fi. Jos hakemus tulee myöhässä, sitä ei voida ottaa huomioon asian käsittelyssä.

Palkintojen verovapautta haetaan alla olevalla PDF-lomakkeella:

Verovapaat taidekilpailut lomake 2024.pdf

Liitä sähköpostiin myös kilpailun säännöt tai lisätietoja kilpailun säännöistä ja periaatteista.

Kun olet lähettänyt lomakkeen liitteineen Taiken kirjaamoon, saat sähköpostiisi linkin tietojen täydentämistä varten. Esitystä tulee täydentää viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Tieto päätöksestä

Valtiovarainministeriö julkaisee päätöksensä asetuksena viimeistään tammikuussa. Päätöksen löydät osoitteesta www.finlex.fi nimellä Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2025 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta. Yksittäisille hakijoille ei toimiteta tietoa erikseen.

Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2024 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi