Uutiset19.3.2021
Havainnekuva Vesa-Pekka Rannikon taideteoksesta.

Vesa-Pekka Rannikon suunnittelema kokonaisuus on valoa käyttävä ympäristötaideteos, joka kytketään osaksi Björkenheimin siltojen valaistusta.

Törnävän ruukinkartanon ja vanhan sairaala-alueen lähituntumaan Björkenheimintien joenylityspaikkaan Seinäjoella tulee julkista taidetta prosenttiperiaatteen mukaisesti. Noin prosentti uuden sillan rakennuskustannuksista ohjataan taiteilija Vesa-Pekka Rannikon suunnitteleman taideteoksen toteuttamiseen.

Rannikon suunnittelema kokonaisuus on valoa käyttävä ympäristötaideteos, joka kytketään osaksi siltojen muuta valaistusta. Teos koostuu kolmesta pöllöä esittävästä valoveistoksesta, jotka valaisevat vanhaa Björkenheimin siltaa ja sen ympäristöä. Taideteoksen toteutus etenee uuden sillan rakentamisen sallimassa aikataulussa. Teos valmistuu vuoden 2022 aikana.

Viime syksynä Seinäjoella järjestettiin asukaskysely, jossa kartoitettiin kaupunkilaisten muistoja, toiveita ja kokemuksia Björkenheimintien joenylityspaikasta ja sen lähiympäristöstä. Taideteoksen suunnittelun lähtökohtana olivat luontoarvot, asukkaiden luontosuhde ja turvallinen joen ylitys. Törnävän sairaalan historia on vaikuttanut teoksen mielikuvitukselliseen ulottuvuuteen.

Seinäjoella on havaittu kaikki Suomessa pesivät pöllölajit, mutta Rannikon pöllöt edustavat kuvitteellisia lajeja toisista todellisuuksista tai tarinoista. Teos yhdistää fantasiaa, biologiaa sekä kulttuurihistoriaa, ja nostaa esiin luonnon, tarinoiden ja ihmisen välisen yhteyden.