Webbsidan julkinentaide.fi erbjuder en aktuell översikt över modellerna för beställning, finansiering och genomförande av offentlig konst i Finland.

Den offentliga konsten ökar i popularitet i Finland. Konst förbättrar kvaliteten och trivseln i byggd miljö: hemstadens eller hemkommunens offentliga konst är viktig för invånarna. Konstprojekten skapar värdefulla arbetstillfällen för yrkeskonstnärer.

Under de senaste åren har nya verksamhetsmodeller som binder samman konst och byggande utvecklats i snabb takt i städer och kommuner. Såväl metoderna för att beställa och finansiera konst samt till exempel begreppen i branschen har blivit mer professionaliserade och mångsidigare under de senaste åren.

Julkinentaide.fi erbjuder en aktuell översikt över modellerna för beställning, finansiering och genomförande av offentlig konst i Finland. 

Webbsidan upprätthålls av Konstnärsgillet i Finland i samarbete med Centret för konstfrämjande, Ornamo, Finska Skulptörförbundet r.f., Archinfo Finland, Finnish Association of Architects SAFA och Association of Finnish Architects’ Offices.

 

Handboken om enprocentsprincipen

Handboken om enprocentsprincipen är en praktisk handbok som hjälper alla aktörer att genomföra konstprojekt i bebyggda miljöer, till exempel på bostadsområden, i skolor och på offentliga platser. Handboken om enprocentsprincipen för beställare av konst presenterar de vanligaste modellerna för finansiering av konst och metoderna för beställning av konst som används i Finland. Publikationen ger praktiska råd till alla som är intresserade av att arbeta för att introducera konst i den bebyggda miljön.

Handboken om enprocentsprincipen för konstnärer är en praktisk handbok för bildkonstnärer och formgivare som vill skapa offentliga konstverk. Handboken beskriver systematiskt hela processen från anknytningen av konsten till byggprojektet, ingåendet av avtalet, agerandet på byggarbetsplatsen och upprätthållandet av konstverket under hela dess livscykel.

Publikationer i PDF-format: Handbok om enprocentsprincipen i Finland för bestallare av konst och Handbok om enprocentsprincipen i Finland för konstnärer

 

 

Konsttävlingar 

Vi erbjuder regler och information för de som beställer konst och för konstnärer. Blanketterna hittas i PDF-format bakom denna link.